De bakens
verzetten
Trendrapport 2012
Wetenschappelijk Technische Raad
Voorwoord
Gebruikers als trendsetters
Leo Plugge
Wolken boven het wetenschappelijk bedrijf
Hans Dijkman, Cees de Laat
The cloud: Welk recht is van toepassing (op mij)?
Jan Smits
Chaordisch onderwijs en onderzoek
Ingrid Mulder, Jaap van Till, Jos van Hillegersberg
Pas op: hypes!
Paul Kirschner, Ellen van den Berg
Evidence-based doceren in het hoger onderwijs met ict
Ellen van den Berg, Paul Kirschner
De cloud ís de nieuwe universitaire bibliotheek
John Mackenzie Owen, Leo Plugge
Strategische samenwerking in onderwijs en innovatie rond ict
Fopke Klok
Aanbevelingen om de bakens te verzetten
Colofon